Aloe vera genom historien

Om växten Aloe vera

Aloe vera har använts av människan genom historien  i tusentals år. Den första dokumenterade användningen av Aloe vera är från  det antika Egypten där aloe finns avbildad i graveringar på ett tempel från så tidigt som 4000 f.Kr. Inskriptionerna tyder på att man såg växten som odödlighetens växt och man tror också att man använt aloe vera som en gravgåva till Faraonerna.

Mycket talar för att människan länge använt aloe vera som läkemedel. Den tidigaste kända läkemedelsanvändningen av aloe är i form av en sumerisk lertablett  (nuvarande Irak) från cirka 2200 f.Kr.

Det nämns även en medicinsk användning av aloe vera i det så kallade Ebers Papyrus (från Egypten ca 1534 f.Kr.).

Det verkar också som aloe vera hade en viktig betydelse i Grekland runt 400 år f.Kr. Det finns bland annat en legend om att Alexander den Store, när han erövrade ön Socotra, lät ersätta den ursprungliga befolkningen med greker för att kunna få en stadig tillgång av utmärkt aloe vera.

Oavsett om det ligger ens ett uns sanning i detta så verkar det i alla fall som om det vid den tiden utvecklades en handel med aloe vera i östra delen av Medelhavet.

Runt år hundra lovordade den grekiska läkaren Dioscorides och den romerska naturfilosofen Plinius den äldre aloe i sina texter. Dioscorides, identifierade 19 olika användningsområden för aloe vera i sin text ”De Materia Medica” och något senare beskriver Plinius i ”Naturalis
Historia” många olika användningsområden för aloe.

Vilka delar av Aloe vera använde man?

Även om vi benämner det aloe vera här så fanns det ju inte någon botanisk systematik på denna tid och det är egentligen omöjligt att veta exakt vilka arter man använde och det är också svårt att veta vilka delar av aloe som man använde.

Den historiskt vanligaste handelsvaran från aloe var det vi idag benämnet ”aloe latex” men det finns även historiska texter där man använder innerdelen av bladet.

Även om vi benämner det aloe vera här så fanns det ju inte någon botanisk systematik på denna tid och det är egentligen omöjligt att veta exakt vilka arter man använde och det är också svårt att veta vilka delar av aloe som man använde.

Den historiskt vanligaste handelsvaran från aloe var det vi idag benämnet ”aloe latex” men det finns även historiska texter där man använder innerdelen av bladet.

Vad använde man Aloe till?

Bland de användningsområden som finns nämna redan i de tidiga texterna finns till exempel att minska klåda (inte minst i ögonen), behandla huvudvärk, sårvård och som ett medel för behandling av magåkommor till exempel som laxermedel (för förstoppning).

Olika användningsområden återkommer i historiska texter och i Arabien några hundra år senare beskriver Al-Kindi olika användningsområden och här börjar man även tydligt särskilja olika delar av aloe-bladet för dess olika egenskaper.

I Kina finns det både oral och topikal användning av aloe dokumenterad från Tang-dynastin som varade mellan 618 till 907.

Under åren har användningen av aloe dokumenterats regelbundet i
”London Pharmacopoe” från 1650 finns aloe vera med i inte mindre än 21 olika beredningar.

Aloe vera idag

Idag finns som bekant aloe i diverse produkter – kosmetik, läkemedel, livsmedel, kosttillskott. Vi på Aloe vera scandinavian HC har till och med sett aloe i kläder och möbler….

Idag vet vi mycket mer om aloe verans olika beståndsdelar och hur man kan framställa råvaror från växten med helt skilda egenskaper. Men eftersom man arbetar med ett växtmaterial är det inte bara tillverkningsprocessen som avgör kvaliteten utan även andra faktorer som till exempel odlingsförhållanden blir också de avgörande för innehållet i den färdiga produkten.

Vi har hjälpt företag sedan 2003 att hitta rätt råvara för sina projekt. Vi utgör visserligen en liten del av aloe verans historia men behovet av kunniga leverantörer av aloe vera är fortfarande stort.

Vi hjälper dig hela vägen till färdig produkt

Vi stöter ofta på ”aloe vera”-produkter  som i bästa fall är felaktiga på det sättet att de helt enkelt inte innehåller någon aloe vera eller att produkterna är felaktiga eller vilseledande märkta men ibland stöter vi faktiskt även på produkter med aloe vera som är potentiellt skadliga för slutkonsumenten. Vi hoppas detta orsakats av okunskap och inte ren illvilja.

Genom att välja råvara från Aloe Life® kan du vara säker på att du får rätt råvara av garanterat hög kvalitet för dina produkter och en färdig produkt där aloe veran inte ugör någon risk för konsumenten. Om så önskas så hjälper vi dig från idé till färdig produkt för att allt skall bli så bra som möjligt. 

Aloe i bibeln?

Man kan ibland stöta på påståendet att aloe nämns på flera platser i gamla och nya testamentet. Man tror dock idag att det istället handlar om en helt annan växt som historiskt kallats aloeträd eller aloeved men som tillhör örnträdssläktet (Aquilaria agallocha).

Det finns dock fortfarande de som tror att den myrra som man beskriver användas för att smörja Kristi kropp (Johannes 19: 39-40) i själva verket var aloe vera.

Vad som är rätt där får vi nog aldrig veta säkert men det är helt klart att Aloe funnits med oss länge i historien och samtidigt fortfarande är högaktuell och väcker stort intresse världen över.

 

Några historiska Aloe- och Aloe vera-händelser

4 000 f.Kr.

Aloe beskrivs som odödlighetens växt i forna Egypten. Aloe används som gravgåva till Faraonerna

2 200 f.Kr.

Den första dokumenterade medicinska användningen av Aloe i form av en Sumerisk lertablett.  

1 500 f.Kr.

Aloe verans helande verkan beskrivs i verket Ebers papyrus, ett av världens första medicinska texter.   

c:a 50 f.Kr.

Aloe benämns Cleopatras växt – en koppling till växtens skönhetsbringande egenskaper

41-68 e.Kr.

Dioscorides beskriver farmakologiska effekter av Aloe vera i sitt verk De Matena Medica 

1492

Kristoffer Columbus skall i samband med avsegling mot den nya världen (America) ha skrivit ”Allt är bra, Aloe finns ombord” 

Kontakta oss.

Hör gärna av dig med dina frågor via formuläret nedan. Du kan även skicka ett mail till info@aloe.se eller ring oss på 031-40 72 50 (Vardagar 9-16)

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.