Member of
International Aloe Science Council

Aloe vera

Vad används från plantan

Aloe vera som du hittar i olika produkter ute i handeln kan skilja sig mycket åt. Ibland används hela växtens blad och ibland endast innerfilén beroende på användningsområde. Olika metoder används också för framställningen av till exempel ale gel. Beroende på vad man önskar uppnå så är det viktigaste kvaliteten på råvaran och mängden i slutprodukten som erbjuds.

Aloe vera-blad